Daleko se čuje

Adresa: MegaFlyer DOO, Radivoja Koraća 6,
11000 Beograd

Tel: 060 1532 060 i 061/22-02-621
Email: megaflajer@hotmail.com

Opšti uslovi distribucije

  • Ugovorena usluga se naplaćuje avansno, 60%, odnosno 100%, u zavisnosti od ukupne cene usluge.
  • Adrese i lokacije na kojima klijent želi da se distribucija materijala izvrši moraju se dostaviti pismenim putem, preko imejla.
  • Ukoliko ispred objekta ne postoji poštansko sanduče ili ograda na kojoj se reklamni materijal može ostaviti, nećemo biti u mogućnosti da dostavimo materijal.
  • Zbog Zakona o zaštiti potrošača distribucija materijala NE MOŽE BITI IZVRŠENA na objektima na kojima je istaknuto obaveštenje o zabrani distribucije reklamnog materijala.
  • Ukoliko neko nakon distribucije baci ili na neki način ukloni reklamni materijal sa lokacije (sandučića, automobila, itd.) MegaFlyer, ne snosi nikakvu odgovornost za to.
  • Ukoliko klijent DOSTAVI spisak lokacija na kojima želi da se njegov reklamni materijal podeli, mi ćemo distribuciju vršiti prema tačnim uputstvima koje smo dobili. S obzirom na to da u tom slučaju radimo po klijentovom spisku, na kraju distribucije ne dostavljamo izveštaj. Ukoliko klijent NE DOSTAVI spisak željenih lokacija, mi ćemo napraviti detaljan izveštaj o tome gde se i koliko tačno materijala podelilo.

  Dodatne usluge

* Lepljenje plakata, cena po dogovoru.

Mega Flyer

Logo

Distribucija brošura, letaka, kataloga, saopštenja, različitih reklamnih uzoraka i svog propagandnog materijala u štampanom obliku vrši se na teritoriji Beograda. Distribucija se na zahtev klijenta može vršiti i van Beograda, širom zemlje.

logo