Daleko se čuje

Adresa: MegaFlyer DOO, Radivoja Koraća 6,
11000 Beograd

Tel: 060 1532 060 i 061/22-02-621
Email: megaflajer@hotmail.com

Sa nama ste sigurni

MEGA FLAJER IMA NAJBOLJU KONTROLU PODELE FLAJERA, POZOVITE NAS I SAZNAJTE SVE O NAŠOJ SLUŽBI.


  Usmerenost i ušteda

Ovaj pristup reklamiranju Vam omogućava da doprete do željene ciljne grupe potrošača tako što sami birate na kojoj teritoriji će naš reklamni tim delovati. Time ste u prilici da usmerite svoj marketing vrlo precizno i direktno na ciljnu grupu, štedeći dragoceno vreme i novac. Uostalom, ne postoji materijalno isplativija, a efikasnija medijska kampanja od ovog vida distribucije reklamnog materijala.

  Efikasnost

Informacije o proizvodima koje nudite i pogodnostima koje pružate kroz popuste, sniženja, akcijske prodaje, nagradne igre i slično, koje ne biste mogli da prenesete svojim potrošačima kroz bilo koji drugi vid medijske kampanje ovako efikasno i jeftino, možete im dostaviti putem flajera različite veličine i gramaže.

  Bezbednost

Da biste bili sigurni u to da je Vaš reklamni materijal stigao do Vaše ciljne grupe, obezbedili smo poseban tim kontrolora, čija odgovornost je bezbedan put reklamnog materijala od nas do ruku Vaših budućih potrošača.

Efikasna i jeftina reklama koja unapredjuje Vaše poslovanje!

        

Kroz distribuciju flajera Vaša reklama stiže direktno do potencijalnih potrošača, što ovaj vid reklamiranja čini daleko učinkovitijim od ostalih, čak i do 70%, što pokazuju i istraživanja. Učinkovitost distribucije flajera je 2-10%, što znači da na 1000 podeljenih flajera dobijate 20-100 novih potrošača.Ovaj vid marketinga je odlično ulaganje u prezentaciju onoga čime se bavite ili što nudite i povećanje produktivnosti firme. Ova univerzalna metoda reklamiranja, povećanja dobiti, ali i poboljšanja imidža je pogodna za bilo koju vrstu biznisa, bez obzira na polje delatnosti. Istraživanja pokazuju da se brojem podeljenih flajera srazmerno povećava i broj klijenata, a tako direktno i dobit firme.

  Dodatne usluge

* Lepljenje plakata, cena po dogovoru.

Mega Flyer

Logo

Distribucija brošura, letaka, kataloga, saopštenja, različitih reklamnih uzoraka i svog propagandnog materijala u štampanom obliku vrši se na teritoriji Beograda. Distribucija se na zahtev klijenta može vršiti i van Beograda, širom zemlje.

logo